Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. je začleněna v rámci AV ČR do oblasti „Vědy o neživé přírodě„, do 2. sekce „Aplikovaná fyzika“. Na Ministerstvu kultury je Knihovna zaevidovaná pod číslem 1798/2002 jako základní knihovna poskytující odborné služby.

Knihovna své služby poskytuje přednostně pracovníkům ÚH, ale bezplatně také širší veřejnosti. Pracovníkům ÚH i všem registrovaným uživatelům knihovny poskytujeme výpůjční, meziknihovní, informační, rešeršní a reprografické služby.

Rádi Vám pomůžeme vyhledat publikace z jiných knihoven a zajistit jejich výpůjčku, připravit konkrétní odborné články, vyhledat odbornou literaturu na témata, která Vás zajímají.

Knihovna se také stará o evidenci publikační činnosti vědeckých pracovníků Ústavu v databázi ASEP.


Otevírací doba

Pondělí - Pátek 08:30 - 15:00

Kontakt

Soňa Hnilicová
tel.: +420 233 109 003
hnilicova@nullih.cas.cz
knihovna@nullih.cas.cz