Mezinárodní open access časopis v oblasti základních věd o vodě. Přináší teoretické a experimentální studie z hydrologie a hydromechaniky včetně nenewtonských kapalin.

Časopis vydává Ústav pro hydrodynamiku AVČR spolu s Ústavem hydrológie SAV.

Časopis má v roce 2017

  • Impakt faktor: 1.714
  • CiteScore: 1.91
  • SCImago Journal Rank (SJR): 0.599
  • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.084

 

Domovská stránka časopisu JHH