Ústav pro hydrodynamiku AVČR spolu s Ústavem hydrológie SAV vydává odborný časopis již od roku 1953. Tento titul přináší teoretické a experimentální studie z hydrologie a hydromechaniky včetně nenewtonských kapalin. Jedná se o mezinárodní open access časopis v oblasti základních věd o vodě.

ISSN 0042-790X

Do roku 2003 vycházel pod názvem Vodohospodářský časopis. Od roku 2020 vychází již pouze v on-line formě (eISSN 1338-4333).

Hodnotící ukazatele časopisu (2019)

  • Impakt faktor: 2.011
  • CiteScore: 3.4
  • SCImago Journal Rank (SJR): 0.674
  • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.365

 

Archiv časopisu na stránkách ÚH SAV