Katalog knihovny ÚH

V katalogu je možné vyhledávat především monografické publikace, které jsou uložené ve fondu knihovny. Katalog provozujeme v knihovnickém systému ALEPH.


Časopisy z fondu

V jednoduchém seznamu lze procházet tituly časopisů včetně roků odběru a signatur, které máme uložené ve fondu knihovny.


Online časopisy

Knihovna ÚH AV ČR patří mezi více než 600 světových institucí (včetně 16 českých knihoven), které se účastní projektu Univerzitní knihovny v Regensburgu Elektronisches Zeitschrift Bibliothek (EZB). Služby EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných, nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. Jednoduchá nápověda k systému EZB.


Katalogy a informační zdroje pro knihovníky

Odkazy na katalogy a informační zdroje dalších knihoven v České republice i v zahraničí.