Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku spravuje informace o placených, volně přístupných a zkušebních oborových informačních zdrojích (viz odkaz odborné online databáze). Zaměstnanci ústavu mají přístup do několika placených plnotextových a bibliografických databází a zároveň mohou sledovat informace o volně dostupných fulltextových i bibliografických informačních zdrojích. Odborné informační portály pak slouží k získání informací různého charakteru z konkrétního oboru, např. kalendář oborových konferencí, kontakty na kolegy z oboru apod. (viz odkaz odborné informační portály). Na požádání zhotovíme tematickou či retrospektivní rešerši.