arXiv

Ar(Chí)iv je repozitář, kam mohou registrovaní autoři vkládat své články ve verzi, pro kterou jim to umožňuje licenční smlouva s vydavatelem. Obvykle se jedná o preprinty. Tematicky je databáze zaměřená především na oblasti matematiky, fyziky a počítačových věd.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > arXiv