Placené elektronické informační zdroje

Jedná se o informační zdroje, které nejsou volně dostupné (příp. u plnotextových databází jsou dostupné pouze bibliografické informace). Plný přístup do předplacených (licencovaných) zdrojů je povolen pouze autorizovaným uživatelům (zaměstnancům ÚH AV ČR, v. v. i.).

1) Plnotextové databáze

  • databáze, jejíž datovou základnu tvoří plné texty dokumentů

2) Bibliografické databáze

  • databáze, jejíž datovou základnu tvoří bibliografické informace (druh sekundární informace, obsahující reprezentaci dokumentu nebo jeho části)
  • slouží především k vyhledávání bibliografických informací (někdy spojeno se službou dodávání původních dokumentů)

Volné elektronické informační zdroje

Jedná se o informační zdroje, které jsou v prostředí sítě internet dostupné bezplatně