Plnotextové

SpringerLink

SpringerLink je komplexní online kolekcí časopisů, knih a referenčních materiálů z oblasti vědy, techniky a medicíny z produkce vydavatelství Springer a dceřiných společností.

Konsorciální licence umožňuje přístup k plným textům více než 1 600 elektronických časopisů vydavatelství Springer Verlag z oblasti techniky, přírodních věd a medicíny. K přístupu je určena služba SpringerLink s podrobným vyhledávacím rozhraním. (seznamy časopisů a monografií)

Přístup pro zaměstnance je z počítačů na pracovišti automatický, tj. nevyžaduje žádné přihlášení. Pro přístup mimo pracoviště je nutné si zřídit na stránce SpringerLink osobní účet vázaný na svou emailovou adresu. Při prvním přihlášení požádejte na knihovna@nullih.cas.cz o autorizaci svého účtu.

ScienceDirect

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Knihovna umožňuje přístup k titulům z kolekce Freedom Collection a dalším volně dostupným titulům z kolekce ScienceDirect Free Access Journals. (seznam titulů)

Přístup pro zaměstnance je z počítačů na pracovišti automatický, tj. nevyžaduje žádné přihlášení. Pro přístup mimo pracoviště je třeba se přihlásit „via institution“ vaší emailovou adresou. Následně Vám přijde do schránky aktivační odkaz. (návod)

Wiley Online Library

Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons. (seznam titulů)

Přístup pro zaměstnance je z počítačů na pracovišti automatický, tj. nevyžaduje žádné přihlášení. Pro přístup mimo pracoviště je třeba mít zřízený vlastní účet. Pokud se tímto účtem přihlásíte na pracovišti, bude Vám následně fungovat tento účet po dobu 60 dní od tohoto přihlášení i mimo něj. Tento postup lze bez omezení opakovat.

 

EBSCO – Academic Search Complete

Zdroj speciálně sestavený pro akademické instituce – je světově nejobsáhlejší a nejhodnotnější multioborovou databází v plném textu, která obsahuje přes 8 500 fulltextových periodik, z toho více než 7 300 periodik recenzovaných (peer-reviewed). Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 12 500 časopisů a celkem přes 13 200 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Obsahové zaměření: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, věda o výživě a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie.

ProQuest

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací.

Emerald 

Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke kompletní produkci vydavatelství Emerald.

Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, cestovní ruch a pohostinství, doprava. Seznam titulů naleznete zde.

Bibliografické

Journal Citation Reports

Souhrnná polytematická databáze JCR (Journal Citation Reports) zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy, uvádí nejčastěji vyžadovaný index – Impact factor.

Web of Science

WoS umožňuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaným referencím světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí. Přístup do databáze Science Citation Index, Social Science Citacion Index a Art and Humanities Science Index je přístupný ze všech ústavních počítačů.

Scopus

Bibliografická a citační databáze s abstrakty z produkce firmy Elsevier, která zpracovává:

  • 18 000 odborných periodik z oblasti přírodních, technických, lékařských a společenských věd od 5 000 vydavatelů (zahrnuje 1 200 Open Access časopisů)
  • 42 milionů záznamů, 70 % z nich má abstrakt
  • 3 miliony konferenčních příspěvků
  • 359 milionů www stránek s vědeckým obsahem indexovaných přes Scirus
  • 24 milionů patentových záznamů z 5 patentových úřadů
  • Retrospektiva od 1966