Plnotextové

SpringerLink

SpringeLink je nejkomplexnější online kolekcí časopisů, knih a referenčních materiálů z oblasti vědy, techniky a medicíny z produkce vydavatelství Springer a dceřiných společností.

Konsorciální licence umožňuje přístup k plným textům více než 1 600 elektronických časopisů vydavatelství Springer Verlag z oblasti techniky, přírodních věd a medicíny. K přístupu je určena služba SpringerLink s podrobným vyhledávacím rozhraním. 

Obsahové zaměření: věda o chování, biomedicína, life sciences, obchod, ekonomika, chemie, materiály, počítačová věda, vědy o Zemi a životním prostředí, engineering, humanitní a společenské vědy, právo, matematika, lékařství, fyzika, astronomie.

ScienceDirect

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Knihovna umožňuje přístup k titulům z kolekce Freedom Collection a dalším volně dostupným titulům z kolekce ScienceDirect Free Access Journals.

Obsahové zaměření: medicína, přírodní vědy, matematika, výpočetní technika, ekonomie, obchod a řízení, psychologie, sociální vědy.

Wiley Online Library

Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.

Plné texty jsou ve formátu HTML a PDF. Uživatelé mají možnost přistupovat k archivním číslům titulů od roku 1997. Do roku 1996 jsou nabídnuty pouze abstrakty.

Obsahové zaměření: obchod, chemie, informatika, vědy o Zemi, životní prostředí, pedagogika, technika, právo, biologické vědy, matematika, statistika, lékařství, fyzika, astronomie, polymery, nauka o materiálech, psychologie, společenské vědy.

EBSCO – Academic Search Complete

Zdroj speciálně sestavený pro akademické instituce – je světově nejobsáhlejší a nejhodnotnější multioborovou databází v plném textu, která obsahuje přes 8 500 fulltextových periodik, z toho více než 7 300 periodik recenzovaných (peer-reviewed). Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 12 500 časopisů a celkem přes 13 200 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Obsahové zaměření: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, věda o výživě a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie.

ProQuest

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací.

Emerald 

Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke kompletní produkci vydavatelství Emerald.

Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, cestovní ruch a pohostinství, doprava. Seznam titulů naleznete zde.

Bibliografické

Journal Citation Reports

Souhrnná polytematická databáze JCR (Journal Citation Reports) zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy, uvádí nejčastěji vyžadovaný index – Impact factor.

Web of Science

WoS umožňuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaným referencím světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí. Přístup do databáze Science Citation Index, Social Science Citacion Index a Art and Humanities Science Index je přístupný ze všech ústavních počítačů.

Scopus

Bibliografická a citační databáze s abstrakty z produkce firmy Elsevier, která zpracovává:

  • 18 000 odborných periodik z oblasti přírodních, technických, lékařských a společenských věd od 5 000 vydavatelů (zahrnuje 1 200 Open Access časopisů)
  • 42 milionů záznamů, 70 % z nich má abstrakt
  • 3 miliony konferenčních příspěvků
  • 359 milionů www stránek s vědeckým obsahem indexovaných přes Scirus
  • 24 milionů patentových záznamů z 5 patentových úřadů
  • Retrospektiva od 1966