DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Jedná se o službu poskytující volně přístupné (open access), fulltextové, vědecké a odborné časopisy. Jejím cílem je pokrývat open access časopisy všech vědních oborů a jazyků.

J-STAGE 

Databáze plných textů od společnosti Japan Science and Technology Agency (JST). Obsahuje více než 1 000 časopisů a 2 miliony záznamů. 80 procent databáze je přístupných zdarma, není potřeba registrace.

Jednotná informační brána (JIB) 

Portál Jednotné informační brány (JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje. Využívat volně dostupné zdroje JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen ten, kdo je registrovaný v knihovně, která licencované zdroje zpřístupňuje/vlastní, a zároveň pracuje na počítačích z povolených IP adres.

Oborová brána Technika (TECH)

Oborová brána TECH nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály).

arXiv

Unikátní archiv (repozitář) digitalizovaných plných textů vědecko-výzkumných a technických zpráv pro oblast fyziky, matematiky, počítačové vědy; založen jako zcela automatizovaný systém pro ukládání a distribuci dokumentů v roce 1991 (je dosud financován U.S. Dept. of Energy, NSF aj.) 

RESERS

RESERS je anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí. Databázi spravuje MŽP.

National Center for Biotechnology Information

NCBI – National Center for Biotechnology Information bylo založeno v roce 1988. Databáze NBCI obsahují informace z oblasti biologie (především molekulární biologie) a je možné je prohledávat všechny najednou prostřednictvím speciálního vyhledávacího systému ENTREZ.