EBSCO Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate je celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Obsahuje více než 11 000 plnotextových časopisů, z toho přes 9 000 recenzovaných a více než 6 500 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě periodik jsou zastoupeny také monografie a zprávy a sborníky z konferencí a nově také více jak 67 000 videí od agentury Associated Press. (převzato ze stránek KNAV)

seznam periodických titulů databáze

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > EBSCO