JSTOR

Digitální knihovna JSTOR obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních sociálních věd, ale i přírodních věd. Licence KNAV pro ÚH umožňuje přístup do 17 dílčích databází – Arts & Sciences IXV, Biological Sciences a Business IV. Seznam titulů v jednotlivých kolekcích naleznete zde. (převzato ze stránek KNAV)

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > JSTOR