ProQuest

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům článků odborných časopisů, ale také knih, disertací a výzkumných zpráv.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > ProQuest