Publons

Databáze autorských profilů vědeckých publikací provozovaný firmou Clarivate. Autoři založením svého profilu získávají Web of Science ResearcherID. Na tomto profilu autor prezentuje svojí vědeckou práci. Vedle publikační činnosti může na profilu uvádět také svoji recenzentskou nebo editorskou činnost. Nástroje Publons evidují citace uvedených publikací a následně vyhodnocují  autorovu citační úspěšnost. Vedle prostého počtu citací jenotlivých publikací jsou výsledky agregovány do grafických výstupů a také do H indexu.

jak si aktualizovat profil na Publons

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > Publons