Scopus

Bibliografická databáze a soubor analytických nástrojů provozované firmou Elsevier. Kolekce publikací WoS a Scopus obsahují značnou část titulů stejných, avšak nejsou identické.

Akademie věd bere v úvahu výstupy z této platformy při hodnocení své činnosti jako doplňkové.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > Scopus Copy