Web of Science

Je soubor služeb provozovaný firmou Clarivate.  Je především bibliografickou databází se souborem analytických nástrojů pro hodnocení publikací a jejich autorů. Mezi nejvíce používané nástroje patří:

Web of Science Core Collection – databáze publikačních výstupů včetně jejich citačních ohlasů

Journal Citation Reports – databáze časopisů, včetně jejich hodnocení (IF, citační ohlasy, atp.)

 

Akademie věd ČR vychází z této platformy při hodnocení své činnosti.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > KNIHOVNA > Online zdroje > WoS