Pro veřejnost

Prezenční služby nevyžadují registraci a jsou poskytovány všem uživatelům. Absenční služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.

Pro první registraci si přineste občanský průkaz či pas, podle Vaší státní příslušnosti. Registrace je bezplatná. Ihned po registraci si můžete vypůjčit publikace, o které máte zájem, pokud budou zrovna volně k dispozici. U části knižního fondu závisí na ochotě vědce, který má knihu v dlouhodobé výpůjčce, zda Vám ji půjčí. Vyjednávání zajistí knihovna.

Pro zaměstnance

Zaměstnanci ústavu se uživatelem knihovny stávají automaticky a mají právo na veškeré její služby.

Rádi Vám pomůžeme s hledáním požadovaé publikace v jiných knihovnách a se zajištěním výpůjčky. Na přání Vám připravíme konkrétní odborné články jako tisky nebo PDF (dle licenčních podmínek) a pomůžeme s vyhledáváním literatury na témata, která Vás zajímají. Velice rádi pro Vás objednáme publikaci, kterou si vyberete, pokud ji bude možné proplatit penězi z Vašeho grantu.

Služby knihovny


Výpůjční služby

  • Knihovna ÚH AV ČR zajišťuje výpůjčky z vlastního fondu všem uživatelům knihovny a všem knihovnám České republiky.
  • O výpůjčku lze zažádat e-mailem, telefonicky, prostřednictvím VPK, či osobně.
  • Mimopražským knihovnám je výpůjčka zasílána poštou, pražské knihovny přebírají výpůjčku osobně, či je jim po domluvě donesena.
  • Ztrátu, poškození nebo zničení dokumentů je uživatel povinen neprodleně ohlásit zaměstnanci knihovny a má povinnost nahradit škodu (Knihovní řád Knihovny ÚH AV ČR, Výpůjční řád knihovny).

Reprografické služby

  • Rádi Vám vše vytiskneme, okopírujeme, či naskenujeme, pokud zhotovení kopie není v rozporu s právními předpisy nebo není požadovaný způsob pořízení kopie hrubě nešetrný k originálu.
  • Knihovna ÚH AV ČR zajišťuje kopie z vlastního fondu všem registrovaným uživatelům knihovny, všem knihovnám České republiky a majitelům uživatelského konta VPK NTK.
  • O poskytnutí kopie z fondu Knihovny ÚH AV ČR lze požádat: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím VPK či osobně.

Rešeršní služby

  • Připravíme soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů podle Vašeho požadavku. K vypracovávání rešerší jsou využívány všechny dostupné informační zdroje Knihovny ÚH AV ČR a volné online zdroje na internetu.
  • Dále pro vás rádi vyhledáme časopisy, vytvoříme citační analýzy v databázích Web of Science a SCOPUS, zjistíme Impact Factor z Journal Citation Reports nebo vyhledáme Hirsch-index.