Chemické aspekty koagulace při úpravě pitné vody – back to basics

Pivokonský, M., Novotná, K., Petříček, R., Čermáková, L., Prokopová, M., Načeradská, J. (2024). Fundamental chemical aspects of coagulation in drinking water treatment – Back to basics. Journal of Water Process Engineering. 57(January), 104660.náhled první strany článku

V novém článku publikovaném v prestižním časopise Journal of Water Process Engineering vědci z ÚH shrnují a detailně popisují současné znalosti o koagulaci.

Proces koagulace je dobře popsán a je široce využíván k úpravě vody po celém světě. S rostoucím zatížením životního prostředí, výskytem nových znečišťujících látek a ohrožením vodních zdrojů je však nutné i procesy úpravy vody přizpůsobit novým podmínkám. V případě koagulace je důležitý zejména výběr vhodného koagulantu a dodržení ideálních reakčních podmínek.

Tým z ÚH ve své studii detailně popisuje klíčové chemické aspekty koagulace při použití různých koagulačních činidel. Cílem autorů je propojit současné znalosti o procesu koagulace s novými aspekty a úskalími, se kterými se koagulace musí a v budoucnosti bude muset vyrovnávat.

sklenice s vytvořenými vločkami koagulací

Sklenicová zkouška

 

 

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner, Nezařazené.