Konference HMP 2023 je za námi

V dnech 30. 5. až 1. 6. 2023 proběhla na Novotného Lávce v Praze již tradiční konference Hydrologie malého povodí, která se tentokrát konala až po 6 letech od předešlého ročníku. Sešlo přesně 100 účastníků z České a Slovenské republiky. Byli to odborníci a vědečtí pracovníci z ústavů Akademie, vysokých škol, státních institucí i soukromých firem. Jejich společným tématem byla hydrologie, vodní hospodářství, hydropedologie a další dílčí obory týkající se vody. Předneseno bylo přes 35 odborných prezentací, nechyběla posterová sekce a prostor dostaly také firmy poskytující vybavení pro hydrologický a meteorologický monitoring.

Úvodní slovo přednesli ředitelka Ústavu hydrológie Slovenské Akademie věd, Yvetta Velísková, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd, Martin Pivokonský a ředitel Národního parku Šumava, Pavel Hubený. Právě oblast Šumavy byla mnohokráte zmíněna při prezentacích, protože právě tam vědci směřují svá bádání.

Informace o dalším ročníku brzy najdete na stránce konference https://www.ih.cas.cz/hmp/ kde najdete i aktuální sborník.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.