Konference PITNÁ VODA 2018

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR byl jedním z pořadatelů konference PITNÁ VODA 2018, která byla již 14. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Konference se věnovala celé šíři problematiky pitné vody a proběhla 28. – 31. května 2018 v hotelu Dvořák v Táboře. Příspěvky pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku byly velmi zajímavé a měly kladný ohlas. Ze skupiny Úpravy vody se zúčastnili Martin Pivokonský, Lenka Pivokonská, Magdalena Barešová, Lenka Čermáková, Monika Filipenská a Kateřina Novotná se svými příspěvky:

VLIV ORGANICKÝCH LÁTEK NA CHARAKTER AGREGÁTŮ TVOŘENÝCH KOAGULACÍ/FLOKULACÍ PŘI ÚPRAVĚ VODY (Mgr. Monika Filipenská, RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D., Ing. Petra Vašatová, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.) 

MOHOU SINICE ZLEPŠIT ÚPRAVU PITNÉ VODY? SCI-FI NEBO REALITA? (Mgr. Magdalena Barešová, Ph.D., Mgr. Jana Načeradská, Ph.D., Mgr. Kateřina Novotná, RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.)

KOAGULACE ROZDÍLNÝCH TYPŮ LÁTEK ZE SINIC A ŘAS (Mgr. Kateřina Novotná, Mgr. Jana Načeradská, Ph.D., Mgr. Magdalena Barešová, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.)

PLASTY V PITNÉ VODĚ (Mgr. Lenka Čermáková, Mgr. Kateřina Novotná, Ing. Petra Peer, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.)

ROLE TECHNOLOGA NA ÚPRAVNĚ VODY VE 21. STOLETÍ (doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Jan Jindra, CSc., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.)

VODA PRO ŽIVOT – STRATEGIE AV 21 (doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., Mgr. Lenka Čermáková, Mgr. Kateřina Novotná, RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.)

 

Kategorie Aktuality CZ.