Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6, Česká republika

Tel.: 233 109 011, 233 109 022
E-mail: ih@nullih.cas.cz

IČO: 67985874,   DIČ: CZ67985874

podatelna: 8:30 - 16:00

ID datové schránky: 4y6nq76
Přijímané digitální datové formáty: pdf, PDF/A, rtf, doc/docx, xls/xlsx, jpg/jpeg, tiff, gif
Přijímané datové nosiče: CD, USB, DVD

ÚH nepřijímá:

  • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.
  • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚH, popřípadě způsobilý poškodit ÚH zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
  • v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚH o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚH ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚH dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.

 

    telefon e-mail
Ředitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. +420 233 109 022 pivo@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro vědu: RNDr. Václav Šípek, Ph.D. +420 233 109 015 sipek@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Jan Haidl, Ph.D. +420 233 109 031 haidl@nullih.cas.cz
Sekretariát: Bc. Irena Zíková +420 233 109 022 ih@nullih.cas.cz
Ekonomické oddělení: Bc. Blanka Filipová Varhaníková, MBA +420 233 109 025 filipova@nullih.cas.cz
Technická správa budov: Karel Kohout +420 233 109 023 kohout@nullih.cas.cz
Knihovna: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D. +420 233 109 003 knihovna@nullih.cas.cz
Oddělení hydrologie: Ing. Jan Hnilica, Ph.D. +420 233 109 017 hnilica@nullih.cas.cz
Oddělení hydrochemie a technologie vody: RNDr. Kateřina Novotná, Ph.D. +420 233 109 047 novotna@nullih.cas.cz

Experimentální základna Zdíkov

Odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Tesař, CSc. +420 721 881 733 tesarihas@nulliol.cz