Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6, Česká republika

Tel.: 233 109 011, 233 109 022
E-mail: ih@nullih.cas.cz

ICO: 67985874,   DIC: CZ67985874

podatelna: 8:30 - 16:00

ID datové schránky: 4y6nq76
Přijímané digitální datové formáty: pdf, PDF/A, rtf, doc/docx, xls/xlsx, jpg/jpeg, tiff, gif
Přijímané datové nosiče: CD, USB, DVD

    telefon e-mail
Ředitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. +420 233 109 022 pivo@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Jan Haidl, Ph.D. +420 233 109 031 haidl@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro vědu: RNDr. Václav Šípek, Ph.D. +420 233 109 015 sipek@nullih.cas.cz
Sekretariát: Bc. Irena Zíková +420 233 109 022 ih@nullih.cas.cz
Ekonomické oddělení: Ing. Jana Schirlová +420 233 109 025 schirlova@nullih.cas.cz
Oddělení technické správy budov: Karel Kohout +420 233 109 023 kohout@nullih.cas.cz
Knihovna Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D. +420 233 109 003 knihovna@nullih.cas.cz
Oddělení mechaniky tekutin: doc. Petr Filip, CSC. +420 233 109 028 filip@nullih.cas.cz
Oddělení vodních zdrojů: Ing. Jan Hnilica, Ph.D. +420 233 109 017 hnilica@nullih.cas.cz

Experimentální základna Zdíkov

kontaktní adresa: Nihošovice 20, 387 01 Volyně, Česká republika

Vedoucí pracovník: Ing. Miroslav Tesař, CSc. +420 721 881 733 tesarihas@nulliol.cz