Martin Pivokonský převzal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky

 

Ve čtvrtek 30. září byly předány Ceny předsedy Grantové agentury České republiky v krásných historických prostorách refektáře Profesorského domu na Malé Straně v Praze, v němž sídlí MFF UK. Informovala o tom také Česká televize v krátké reportáži (stopáž 12:47 – 14:40).

Oceněno bylo 5 nejlepších projektů z různých oblastí řešených za finanční podpory Grantové agentury ČR. Cenu na poli technických věd získal doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. za svůj projekt Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody.

Samotné předávání cen laureátům a jejich krátké představení začíná v čase 1:13:00. Martin Pivokonský převzal cenu jako první.

 

Kategorie UH v médiích.