Martin Pivokonský získal Preamium Academiae

Akademická prémie (listina)Martin Pivokonský s prémií

Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi tři vynikající vědci, kteří patří k mezinárodním špičkám ve svých oborech.

Jedním z oceněných je Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Prostředky získané Akademickou prémií Martin Pivokonský využije na analýzu mikropolutantů ve zdrojích vody a hledání možností jejich odstranění. Výsledky pak poslouží k zavádění nových technologií v čistírnách i úpravnách vod.

Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. (Převzato ze stránek AVČR)

paní předesdkyně převádá desky s akademickou prémií Martinovi Pivokonskému

Slavnostní předání prémií proběhlo dne 4. 11. 2022 v prostorách Knihovny AV ČR v historické budově hlavního sídla Akademie věd ČR.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.