Výzkum (nejen) půdního sucha v Polabí v místních médiích

Čtvrtletník „Osečan“ informuje o výzkumu hydrologů z ÚH, který probíhá na území obce Velký Osek. Brzy totiž uplyne rok od zahájení monitoringu vodní bilance a půdního sucha sužujícího tento teplý a na srážky chudý region. Před několika týdny bylo měření doplněno o výparoměr, jediný pro celé střední a horní Polabí, který poskytne informace o výparu z volné vodní hladiny a upřesní modelování vodní bilance. V brzké době bude poblíž meteorologické stanice instalována informační tabule s cílem vysvětlit motivaci tohoto výzkumného projektu a přiblížit kolemjdoucím, jak vlastně takový výzkum probíhá.

dva pracovníci zakopavájí do země velký kruhový výparoměr

Instalace výparoměru

náhled stránky z časopisu Osečan s článkem "Sledování vodní bilance a půdního sucha ve středním Polabí

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.