Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Název

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

 

 1. Důvod a způsob založení

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. byl zřízen usnesením 4. plenární schůze Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd ze dne 29. dubna 1952 s účinností od 1. ledna 1953 pod názvem Laboratoř pro vodní hospodářství ČSAV. Následně byl s účinností od 1. ledna 1958 subjekt přejmenován na Ústav pro hydrodynamiku ČSAV, resp. s účinností ke dni 31. prosince 1992 se subjekt stal pracovištěm Akademie věd České republiky.

Od 1. ledna 2007 byla právní forma Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR na základě zákona č. 341/2005 Sb. změněna ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Předmětem hlavní činnosti ÚH je vědecký výzkum v oblastech hydrologie, hydrologického monitoringu, hydropedologie, hydrochemie, mechaniky tekutin a dispersních soustav, procesů úpravy a čištění vody, monitoringu a odstraňování polutantů z vody, ochrany vodních zdrojů a životního prostředí.

Zřizovatelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. je Akademie věd České republiky.

 

 1. Organizační struktura

Organizační struktura ÚH

 

 1. Kontaktní spojení

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5

Praha 6

160 00

 

Podatelna: 8:30 – 15:00

Tel: +420 233 109 011

Adresa internetových stránek: https://www.ih.cas.cz/

E-mail: ih@nullih.cas.cz

ID datové schránky: 4y6nq76

 

 1. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na bankovní účet 19-8484630207/0100.

 

 1. IČO

IČ: 67985874

 

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ67985874

 

 1. Dokumenty

Zřizovací listina ÚH

Rozpočet ÚH

 

 1. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podávat prostřednictvím jedné z níže uvedených možností:

Na adresu:                                                   

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5

160 00 Praha 6

Prostřednictvím datové schránky:           4y6nq76

E-mailem:                                                     ih@nullih.cas.cz

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

 1. Příjem podání a podnětů

Podněty a stížnosti lze podávat na adrese:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5

160 00 Praha 6

ID datové schránky: 4y6nq76

E-mail: ih@nullih.cas.cz

 

 1. Předpisy

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací nejsou vybírány.

 

 1. Licenční smlouvy

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.

 

 1. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Informace poskytnuté na žádost

Informace poskytnuté dne  4. června 2024