Předseda:

  • RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR, v. v. i.)

Místopředseda:

Tajemník:

Členové:

  • prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.  (FSv ČVUT)
  • prof. Ing. Václav Janda, CSc.  (FTOP VŠCHT Praha)
  • prof. Ing. Pavel Pech, CSc.  (FŽP ČZU)