Meteorologická stanice + experimentální povodí Na Lizu

Odpovědná osoba:

Ing. Miroslav Tesař, CSc.