Mezinárodní poradní sbor

Mezinárodní poradní sbor (MPS) je poradním orgánem ředitele pracoviště. Počet členů odpovídá počtu hlavních výzkumných směrů v Ústavu a odborné zaměření členů koresponduje se zaměřením jednotlivých vědeckých týmů.

 

MPS poskytuje pracovišti poradenskou činnost při:

  • výzkumných aktivitách, zejména při vytváření a naplňování vědní koncepce,
  • rozvíjení vědních oborů,
  • navazování mezinárodní spolupráce,
  • zajišťování účasti v zahraničních projektech,
  • průběžném hodnocení činnosti pracoviště a jeho týmů.

 

Členové: