Předseda:

Místopředseda:

Tajemník:

členové – interní:

členové – externí:

  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (PřF UK)
  • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (ÚT AV ČR, v. v. i.)
  • doc. Ing. Marek Růžička, CSc., DSc. (ÚCHP AV ČR, v. v. i.)