Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím projektu 22 % K ROVNOSTI vydalo 20. 11. 2019 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. CERTIFIKÁT o absolvování měření odměňování prostřednictvím nástroje Logib.

Z provedené statistické analýzy vyplývá, že na ÚH neexistuje rozdíl v odměňování mužů a žen.