Zveřejňování rozpočtu a výhledu rozpočtu instituce

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon o veřejných výzkumných institucí, uveřejňuje Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. informace o schváleném rozpočtu na předchozí rozpočtový rok, návrh rozpočtu na rozpočtový rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu.