Zveřejňování rozpočtu a výhledu rozpočtu instituce

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další rozpočtové roky a dále také informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející a o jeho skutečném plnění: