NázevVedoucíZástupce
Oddělení mechaniky tekutin doc. Petr Filip, CSc.
Ing. Petra Peer, Ph.D.
Oddělení vodních zdrojů Ing. Miroslav Tesař, CSc.
RNDr. Magdalena Barešová, Ph.D.
Ekonomické oddělení Bc. Blanka Filipová Varhaníková, MBA
Oddělení technické správy budov Karel Kohout
Knihovna, IT a podpora vědy
Dozorčí rada
Rada pracoviště
1