NázevVedoucíZástupce
Oddělení hydrochemie a technologie vody RNDr. Kateřina Novotná, Ph.D.
Ing. Radim Petříček, Ph.D.
Oddělení hydrologie Ing. Jan Hnilica, Ph.D.
RNDr. Kristýna Falátková, Ph.D.
Úsek ředitele
Ekonomické oddělení Bc. Blanka Filipová Varhaníková, MBA
Technická správa budov Karel Kohout
Knihovna, IT, popularizace a podpora vědy
Dozorčí rada
Rada pracoviště