NázevVedoucíZástupce
Oddělení mechaniky tekutin doc. Petr Filip, CSc.
Oddělení vodních zdrojů Ing. Jan Hnilica, Ph.D.
RNDr. Magdalena Barešová, Ph.D.
Ekonomické oddělení Bc. Blanka Filipová Varhaníková, MBA
Oddělení technické správy budov Karel Kohout
Knihovna, IT a podpora vědy
Dozorčí rada
Rada pracoviště
1