Oddělení technické správy budov


Vedoucí:Karel Kohout