Otevření společné laboratoře ÚH a VHS Vrchlice-Maleč

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 byla na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře slavnostně otevřena společná laboratoř
Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR a Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s.

Společná výzkumná laboratoř bude sloužit k přímé komunikaci vědeckých pracovníků s provozovatelem úpravny vody a zprostředkuje spojení základního výzkumu v oblasti úpravy pitné vody s aplikační sférou. Díky tomu bude možné poznatky z výzkumu zavést přímo do praxe a zefektivnit a zjednodušit technologii úpravy pitné vody. Na základě v praxi ověřených výsledků pak bude možné vybudovat technologické know-how uplatnitelné i na dalších úpravnách. Kromě toho má projekt společné laboratoře i edukativní cíle, tedy umožnit studentům vysokých škol propojit teoretické poznatky získané během studia s realitou poloprovozu a provozu a pomoci z nich vyškolit schopné budoucí zaměstnance vodohospodářských společností.

Článek o otevření společné laboratoře na webu AV ČR.

Informace o společné laboratoři na webu ÚH.

Výstavba společné laboratoře byla spolufinancována z výzkumného programu Strategie AV21 „Přírodní hrozby“.

                   

Kategorie Aktuality CZ.