Pitná voda je věda – článek v časopisu A/Věda a výzkum

Přestože pro většinu lidí v ČR je naprostou samozřejmostí vždy dostupná pitná voda, málokdo ví, jakou cestu musí voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit za pitnou.  Článek "Pitná voda je věda" v časopisu A/Věda a výzkum (číslo 1/2019) přibližuje technologie úpravy vody a popisuje procesy, díky nimž se z vody odebrané z řek, přehrad, studní a vrtů stává voda pitná. Ředitel Ústavu pro hydrodynamiku, Martin Pivokonský, vysvětluje, jaké nežádoucí látky najdeme v povrchové vodě, a proč je některé z nich obtížné odstranit. Zmiňuje úspěchy dosažené v oblasti odstraňování produktů sinic a řas (AOM) a upozorňuje na nutnost zabývat se mikropolutanty jako jsou např. pesticidy nebo nově i mikroplasty. 

Kategorie Aktuality CZ, UH v médiích.