Povídání o vodě se čtvrťáky ZŠ Hostivice

Dne 18. 10. 2019 proběhla na ZŠ Hostivice U zámecké zdi debata s žáky čtvrtého ročníku s názvem POVÍDÁNÍ O VODĚ. Besedy se účastnilo celkem 26 dětí.

V první části setkání jsme si povídali o vodě v přírodě, v jakých skupenstvích se vyskytuje, co je to koloběh vody a jaké jsou jeho složky, kde všude a jak můžeme vodu měřit. V další části jsme si vysvětlili, jak člověk ovlivňuje koloběh vody v přírodě, jak vodu využívá ke svým účelům a jak s ní nakládá. Také jsme si ukázali, jak může voda „zlobit“, když je jí málo nebo naopak moc. V druhé části si pak děti mohli vyzkoušet přímo na modelu, jak to vypadá, když vzniká povrchový odtok v přirozeném povodí a jaký je to rozdíl, když nám voda odtéká z necitlivě zastaveného území. Také se na modelu pokusily vymyslet a postavit vhodná protipovodňová opatření tak, aby byly omezeny negativní vlivy povodně, která byla v modelu při simulacích několikrát způsobena. Všichni jsme si užili zejména závěr besedy při práci s hydrologickým modelem.

Připravila: Romana Slámová

  

  

Kategorie Aktuality CZ.