Mgr. Jiří Kocum


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 026
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherID

Vzdělání

Bc. - obor Fyzická geografie a geoinformatika, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: "Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu".

Mgr. - obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Vyhodnocení struktury půdního pokryvu pomocí DPZ ”.

Výzkumná činnost

Hydrologie

Téma řešené disertační práce: "Dynamika půdní vody v kontextu půdních vlastností a změny klimatu".