Ing. Blanka Ledvinková, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
PracovištěOddělení mechaniky tekutin

Vzdělání

Ing. - obor Chemické inženýrství - matematické modelování a informatika, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze.
Diplomová práce: „Meso-skopické modelování morfogeneze částic polymeru během jejich růstu“.

Ph.D. - obor Chemické inženýrství, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze.
Disertační práce: „Vývoj hetero-fázové morfologie modelovaný metodou diskrétních elementů“.

Výzkumná činnost

Reologie