Ing. Bohuš Kysela, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 069

Vzdělání

Ing. - obor Ekotechnika, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Zpracování úletu z tavících pecí."

Ph.D. - obor Procesní technika a zpracovatelské systémy, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Využití obrazové analýzy pro sledování flokulace a dalších partikulárních procesů."

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin