RNDr. Igor Jan Dvořák, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Mgr. - obor Užitá geofyzika, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Karotážní měření hydrogeologických vrtů v Třeboňské pánvi a na lokalitě Stvolinky – Babylon."

Ph.D. - obor Užitá geofyzika, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: „Využití metod environmentální geofyziky na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku."