RNDr. Ivana Kopecká, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 027
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherIDhttps://publons.com/researcher/2519907/ivana-kopecka/
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1997-9736

Vzdělání

Bc. – obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: „Odstraňování vybraných těžkých kovů z pitné vody pomocí aktivního uhlí“.

Mgr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody“.

Ph.D. – obor Environmentální vědy, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.

RNDr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce:Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process“.

Výzkumná činnost

Úprava vody

Mgr. Ivana Kopecká obsadila 1. místo v soutěži „Cena J. S. Čecha – 2010 o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vody" pořádané společností HYDROTECH s. r. o.

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)