Ing. Jan Hnilica, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník, vedoucí Oddělení vodních zdrojů
E-mail
Telefon+420 233 109 017
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherIDG-8913-2014
ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-1889-8782

Vzdělání

Ing. - obor Environmentální modelování, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (KVHEM), Fakulta Životního prostředí, ČZU v Praze.
Diplomová práce: "Software pro interpolaci hodnot slunečního záření".

Ph.D. – obor Environmentální modelování, KVHEM, Fakulta Životního prostředí, ČZU v Praze.
Disertační práce: "Statistická korekce denních srážkových úhrnů z klimatických modelů".

Výzkumná činnost

Hydrologie

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)

Software ke stažení

  • IDF
    - software pro výpočet IDF křivek (Intensity Duration Frequency) z minutových srážkových záznamů
    - aplikace obsahující uživatelské instrukce ke stažení zde
  • LOOP
    - software pro zpracování surových výstupů z dataloggerů
    - aplikace obsahující uživatelské instrukce ke stažení zde

Pedagogická činnost

Výuka na FŽP ČZU v Praze - předměty Programming I a II

Přednášky ke stažení