Ing. Jan Krupička, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
PracovištěOddělení mechaniky tekutin
ResearcherIDhttps://publons.com/researcher/2519599/jan-krupicka/
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6470-3608

Vzdělání

Ing. -  obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra hydrauliky a hydrologie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Modelování proudění vody koryty se složenými profily.

Ph.D. - obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra hydrauliky a hydrologie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Matematické a fyzikální modelování disperzních a frikčních mechanismů při hydrotransportu hrubozrnných směsí.

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Matematické a fyzikální modelování proudění hrubozrnných směsí pevných látek a kapalin v potrubí.

Pedagogická činnost

Výuka na Katedře hydrauliky a hydrologie, Fakulty stavební ČVUT v Praze - předměty:

  • Hydraulika 3