Ing. Jindřich Dolanský, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 016
PracovištěOddělení mechaniky tekutin

Vzdělání

Ing. - obor Matematické inženýrství, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Diplomová práce: „Speciální teorie relativity: Matematické principy a zajímavé modely”.

Ph.D. - obor Obecné otázky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze
Disertační práce: „Kulečníkový stroj času”.

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Simulace saltačního pohybu pevných částic v otevřeném kanále užitím LBM přístupu

Modelování pohybu mnoha částic v turbulentním proudu v uzavřeném potrubí užitím LBM strategie