Ing. Jiří Konfršt, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 096
PracovištěOddělení hydrochemie a technologie vody
ResearcherIDH-4432-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3544-9401

Vzdělání

Ing. -  obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení, Katedra tepelných a jaderných strojů a zařízení, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Matematický model výpočtu hladiny parogenerátoru  M1000 jaderné elektrárny VVR 1000 MW

Ph.D. – obor Biomechanika, Ústav mechaniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Umělé cévní náhrady (jejich mechanické a hydrodynamické vlastnosti)

Na Ústavu pro hydrodynamiku pracuje od roku 1989.

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Aplikace zdrojů koherentního záření pro měření proudových polí a sprejů (LDA&PDA) a zdrojů ionizujícího záření pro měření vlastností vícefázových soustav. Měření proudových polí v míchaných nádobách, stanovení koncentračních profilů při proudění suspenzí.

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)

Pedagogická činnost

výuka na Katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze - přednášky v základním kurzu fyziky pro první ročník https://stavnet.fsv.cvut.cz/lidi.php?Katedra=102