doc. Ing. Josef Buchtele, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 220 970 940
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Ing. -  obor Vodní hospodářství, Fakulta inženýrského stavitelství ČVUT, specializace hydromeliorace.


CSc. – Hydrologie a vodní hospodářství, Stavební fakulta ČVUT.
Kandidátská disertační práce: „Analýzy vztahů srážky - odtok statistickými a optimalizačními metodami.


Doc. - obor Hydrologie a vodní hospodářství, Stavební fakulta ČVUT
Habilitační práce: „Hodnocení změn odtokového procesu simulačními hydrologickými modely.”


V Ústavu pro hydrodynamiku pracuje od roku 1991.