RNDr. Kateřina Novotná, Ph.D.


Pracovní pozicepostdoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 047
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherIDL-7220-2017
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3890-6639

Vzdělání

Bc. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: „Toxicita nanomateriálů vůči vodním korýšům“.

Mgr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Interakce mezi proteiny a huminovými látkami při koagulaci“.

Ph.D. - obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v praze.
Disertační práce: „Koagulace neproteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem“.

Výzkumná činnost

Úprava vody 

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)