Mgr. Lenka Čermáková, Ph.D.


Pracovní pozicepostdoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 047
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Bc. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: "Skleníkové plyny v atmosféře – nový typ měření v České republice".

Mgr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Adsorpce aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí“.

Ph.D. - obor Environmentální vědy, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: „Adsorpce organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí“.

Výzkumná činnost

Úprava vody