RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník, PR manažerka
E-mail
Telefon+420 233 109 016
PracovištěKnihovna, IT, popularizace a podpora vědy
ResearcherIDG-9082-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7223-4557

Vzdělání

Bc. – obor Klinická a toxikologická analýza, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: „Odstraňování hliníku a huminových látek z přírodních organických vod”.

Mgr. -  obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Optimalizace úpravy huminových vod”.

Ph.D. - obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební fakulta, ČVUT v Praze.

RNDr. - obor Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: „Vliv fyzikálních a chemických parametrů na úpravu povrchových vod s obsahem huminových látek”.

Výzkumná činnost

Úprava vody

Patent č. 305 835: Způsob zvýšení efektivity odstranění organických látek produkovaných sinicemi a řasami při úpravě vlastností vody koagulací

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)