RNDr. Magdalena Barešová, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 030
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherIDhttps://publons.com/researcher/1564479/magdalena-baresova/
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1380-6666

Vzdělání

Bc. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
Bakalářská práce: „Mapování povodí Litavky s využitím Geografických informačních systémů“.

Mgr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
Diplomová práce: „Vliv peptidů a proteinů produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa na koagulaci“.

Ph.D. - obor Environmentální vědy, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
Disertační práce: „The impact of algal organic matter on coagulation of other impurities present in surface waters“.

Výzkumná činnost

Úprava vody

Mgr. Magdalena Barešová obsadila 1. místo v soutěži „Cena J. S. Čecha – 2012 o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vody" pořádané společností HYDROTECH s. r. o.

Diplom J S Čecha 2012. pdf

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)