doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.


Pracovní poziceředitel, vědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 022
PracovištěOddělení hydrochemie a technologie vody
ResearcherIDG-9084-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-2067-2632

Vzdělání

Mgr. -  obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Hodnocení kvality povrchové vody v povodí Cidliny”.

Ph.D. - obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.

RNDr. - obor Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: „Vliv intenzity a doby míchání na morfologické vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody”.

doc. - obor Environmentální vědy, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Habilitační práce: „Charakterizace organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich vliv na procesy úpravy vody".

Strukturovaný odborný životopis ke stažení (pdf)

Seznam publikací (pdf)

Výzkumná činnost

Úprava vody

Patent č. 305 835: Způsob zvýšení efektivity odstranění organických látek produkovaných sinicemi a řasami při úpravě vlastností vody koagulací

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)

Pedagogická činnost

výuka na Ústavu pro životní prostředí, PřF UK - předměty:

Prezentace k přednáškám v pdf ke stažení