Mgr. Marek Purm


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 026
PracovištěOddělení hydrologie

Výzkumná činnost

Hydrologie mokřadů

Hydrologie půdy & rostlin

  • vliv krajinného pokryvu na odtokový režim
  • hydrologické a hydrogeologické modelování odtoku

 

Téma disertační práce: Možnosti propojení modelu SWAT s hydrogeologickými modely